Budowanie strategii firmy

 Budowanie strategii firmy w oparciu o:

 •  Analizę aktualnego poziomu rozwoju zleceniodawcy, jego przewag i obszarów wymagających poprawy - audyt w tym audyt kompetencyjny
 • przygotowanie strategii dostosowanej do faktycznych potrzeb i możliwości klienta z elastycznym wykorzystaniem (kompilacją) istniejących metod, takich jak:
  • TQM (Total Quality Management)
  • Łańcuch wartości dodanej
  • BPR (business proces reengineering)
  • Six Sigm – jako metoda wyznaczania i kontroli celów procesu zmian i wdrażanej strategii dla TQM czy BPR
  • podniesienie poziomu innowacyjności organizacji

 

Proponowane przez nas rozwiązania strategii dla każdego z klientów mogą dotyczyć każdego z trzech fundamentalnych poziomów:

 • poziomu przedsiębiorstwa (corporate strategy) – określa kierunek działania dla całej organizacji ze wskazaniem najważniejszych rynków
 • poziomu autonomicznej jednostki gospodarczej – (business strategy) – określa sposób działania na wybranych rynkach
 • poziomu funkcjonalnego – (functional strategy) – przygotowana dla każdego specjalistycznego obszaru działania przedsiębiorstwa, tj.:
  • operacyjna
  • marketingowa
  • finansowa
  • w zakresie HR
  • w zakresie IT


Ustalenie celów strategicznych w perspektywie :

 • Finansowej
 • Rynkowej/Klienta
 • Wewnętrznej/procesy
 • Ludzie i rozwój

Ustalenie miar celów w perspektywie:

 • Finansowej
 • Rynkowej/Klienta
 • Wewnętrznej/procesy
 • Ludzie i rozwój
  • Opracowanie systemu kontroli realizacji przyjętej strategii.
  • Opracowanie systemu komunikacji strategii pracownikom.
  • Opracowanie terminarza rewizji strategii.