O firmie

Nasza aktywność koncentruje się na kilku głównych płaszczyznach.

   Jednym z obszarów prowadzonej przez nas działalności jest budowa strategii działania naszych klientów na rynku polskim. Zakres podejmowanych w tym zakresie czynności dotyczy zarówno firm działających już na rynku polskim jak również podmiotów będących na etapie podejmowania decyzji o rozpoczęciu działalności w tej części Europy.

W tym obszarze zajmujemy się przede wszystkim:

 • określeniem misji i strategii firmy
 • pomocą w określeniu krótko i daleko terminowych celów
 • budową i organizacją struktury handlowej firmy
 • budową systemu przepływu informacji
 • rekrutacją i selekcją pracowników 


Innym obszarem w  którym działamy jest konsulting strategiczny.
 Udzielamy konsultacji w zakresie:

 • analizy zagrożeń rynku klienta
 • perspektyw rozwoju analizowanej branży
 • atrakcyjnych możliwości alokacji kapitału
 • aspektów prawnych działalności prowadzonej przez  naszych klientów
 • problematyki strategicznego zarządzania finansami
 • specyfiki funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku polskim.


Opieramy się tutaj na analizie danego przypadku. Nasze opracowanie ma zawsze charakter indywidualny, związany wyłącznie z danym problemem i oparty na case study.

Na życzenie klientów  prowadzimy strategiczne negocjacje handlowe.
Negocjacje te obejmują wszelkie płaszczyzny aktywności naszych klientów. Zajmujemy się zarówno prowadzeniem negocjacji jednego kontraktu jak też przejęciem wszystkich negocjacji handlowych prowadzonych dotychczas przez pracowników klienta.
 
Integralną częścią prowadzonych przez nas działań są szkolenia i treningi praktyczne pracowników zleceniodawcy.

Szkolenie lub trening praktyczny to narzędzia pozwalające na podniesienie kwalifikacji i skuteczności zespołu. W przypadku zdefiniowania problemów dotyczących:

 • skuteczności działania
 • kwalifikacji merytorycznych do wykonywania zakresu powierzonych czynności
 • motywacji
 • organizacji i zarządzania

Pracownicy naszej firmy opracują pakiet szkoleń (treningów w terenie), które dają możliwość zniwelowania zdefiniowanych mankamentów.

 
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Z wyrazami szacunku

Zbigniew Bielecki i Wspólnicy