Organizacja procesu sprzedaży

TEMAT 1: 


„WIZYTA HANDLOWA – ETAPY I ORGANIZACJA” 


                 
Cele szkolenia:
Po ukończeniu sesji uczestnicy powinni posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Etapów kompletnej wizyty handlowej.
 • Autoprezentacji, rozmowy handlowej i organizacji dnia pracy.


 
Tematy zajęć:

 • 10 etapów kompletnej wizyty handlowej
 • Autoprezentacja
 • Rozmowa handlowa
 • Organizacja dnia pracy

 

Metoda szkolenia:
Dyskusja kierowana, wykład, ćwiczenia warsztatowe.
 

TEMAT 2: 
 

„EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM W SPRZEDAŻY” 
        

Cele szkolenia:
Po ukończeniu sesji uczestnicy powinni posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Organizowania pracy własnej sprzedawcy
 • Wytyczania sobie krótko i długoterminowych celów


 
Tematy zajęć:

 • Prawo liczb
 • Natychmiastowy sukces
 • Trzy podstawowe elementy każdego dnia pracy sprzedawcy
 • Minimalny dzienny zakres działania
 • Wytyczanie celów
 • Etapy osiągania celu
   

Metoda szkolenia:
Dyskusja kierowana, wykład, ćwiczenia warsztatowe.
 

 

TEMAT 3:


„SKUTECZNE ZDOBYWANIE KLIENTÓW”
             

Cele szkolenia:
Po ukończeniu sesji uczestnicy powinni posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Zdobywania potencjalnych klientów poprzez różne rodzaje rekomendacji.
 • Zbierania i zdobywania informacji, kontaktów czy „dojść” do potencjalnych klientów.

 

Tematy zajęć:

 • Prawo liczb
 • Sprzedaż dzięki rekomendacji
 • Zbieranie informacji i „gotowe dojścia”
 • Giełda sprzedawców
 • „Rekomendacje z naciskiem”
 • Tajemnica sukcesu  
 • Metoda szkolenia:
 • Dyskusja kierowana, wykład, ćwiczenia warsztatowe.

 

 

TEMAT 4:

„PLANOWANIE WZROSTU SKUTECZNOŚCI SPRZEDAŻY”
        

Cele szkolenia:
Po ukończeniu sesji uczestnicy powinni posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Zwiększania swojej skuteczności poprzez lepsze zorganizowanie wszystkich zakresów swojej działalności.
 • Monitorowania  swoich wyników, aby ocenić czy uzyskujemy postępy w naszej pracy.

 

Tematy zajęć:

 • Zakresy działalności wymagające dobrej organizacji
     - Potencjalni klienci
     - Dotychczasowi klienci
     - Czas
     - Lista rzeczy do zrobienia
     - Materiały pomocnicze
     - Prezentacja
 • Monitorowanie działalności
   

Metoda szkolenia:
Dyskusja, wykład, ćwiczenia warsztatowe