Techniki sprzedaży

TEMAT 1:

 

„SYGNAŁ ZAKUPU I  PRÓBNE  ZAMKNIĘCIE SPRZEDAŻY”


                 
Cele szkolenia:
Po ukończeniu sesji uczestnicy powinni posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Rozpoznawania sygnałów zakupu  i sprawdzania ich prawdziwości poprzez próbne zamknięcie sprzedaży.
 • Posługiwania się różnymi technikami próbnego zamykania sprzedaży.

 

Tematy zajęć:

 • Sygnał zakupu
 • Próbne zamknięcie sprzedaży
 • Techniki próbnego zamknięcia sprzedaży
 • Trzy reakcje po dokonaniu próbnego zamknięcia sprzedaży
 • Technika stopniowego próbnego zamykania sprzedaży


 
Metoda szkolenia:
Dyskusja kierowana, wykład, ćwiczenia warsztatowe.
 

TEMAT 2:


„IDENTYFIKACJA I PRZEZWYCIĘŻANIE FAKTYCZNYCH OBIEKCJI”

 
Cele szkolenia:
Po ukończeniu sesji uczestnicy powinni posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Poznania różnych rodzajów obiekcji i momentów, kiedy odpowiadamy na nie.
 • Opanowania zasad i metod radzenia sobie z obiekcjami.

 
Tematy zajęć:

 • Rodzaje obiekcji
 • Cztery momenty odpowiadania na obiekcje
 • Zasady radzenia sobie z obiekcjami
 • Metody radzenia sobie z obiekcjami


 
Metoda szkolenia:
Dyskusja kierowana, wykład, ćwiczenia warsztatowe.
 


TEMAT 3:

„ASERTYWNA POSTAWA WOBEC KLIENTA”
        

        

Cele szkolenia:
Po ukończeniu sesji uczestnicy powinni posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Zastosowania skutecznej, asertywnej postawy wobec klienta.
 • Rozpoznawania cech, opisujących sprzedawcę asertywnego.
   

Tematy zajęć:

 • Koncepcja asertywnego sprzedawcy
 • Zmiana stylu działania sprzedawcy a bycie asertywnym
 • Zasługiwanie na prawo bycia asertywnym
 • „Wartość dodatkowa” sprzedawcy
 • „Siła płynąca ze stanowiska” a sprzedawca asertywny
 • Pozytywne myślenie
 • Magiczny składnik relacji z klientem


 
Metoda szkolenia:
Dyskusja kierowana, wykład, ćwiczenia warsztatowe.
 

TEMAT 4:


„BUDOWANIE KORZYSTNYCH BIZNESOWYCH RELACJI Z KLIENTAMI”

         

 

Cele szkolenia:
Po ukończeniu sesji uczestnicy powinni posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Poznania pięciu postaw potencjalnego klienta, które musimy zmienić w procesie sprzedaży, i kroków podejmowanych w celu zmiany tych postaw.
 • Poznania cech profesjonalnego sprzedawcy niezbędnych do budowania nierozerwalnych relacji z klientem.
 • Poznania trzech filarów procesu przekonywania klienta podczas przeprowadzania prezentacji.
 • Poznania i opanowania  form przedstawiania dowodów w procesie sprzedaży.

 

Tematy zajęć:

 • Definicja postawy
 • Pięć postaw klienta, które musimy zmienić
 • Kroki podejmowane w celu zmiany poszczególnych postaw potencjalnego klienta
 • Filary procesu przekonywania klienta
 • Zasada powiązania faktów z korzyściami
 • Siedem form przedstawiania dowodów w procesie sprzedaży

 
Metoda szkolenia:
Dyskusja kierowana, wykład, ćwiczenia warsztatowe.
 

TEMAT 5: 


„FORMUŁA I TECHNIKI RADZENIA SOBIE Z OBIEKCJAMI”     

     


           
Cele szkolenia:
Po ukończeniu sesji uczestnicy powinni posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Zastosowania skutecznej czteroetapowej formuły radzenia sobie z każdymi obiekcjami klienta.
 • Stosowania różnych technik radzenia sobie z obiekcjami.

 
Tematy zajęć:

 • Drogowskaz na drodze do sprzedaży
 • Okoliczności obiektywne a obiekcje
 • Formuła radzenia sobie z obiekcją
 • Szczegółowe techniki radzenia sobie z obiekcjami:
   -  Sterowanie rozumowaniem klienta
   - „Lista korzyści”
   - „Korzyści ze zmiany”

 

Metoda szkolenia:
Dyskusja kierowana, wykład, ćwiczenia warsztatowe.


 
TEMAT 6:

 

„ZAAWANSOWANE TECHNIKI ZAMKNIĘCIA SPRZEDAŻY”

       
Cele szkolenia:
Po ukończeniu sesji uczestnicy powinni posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Doprowadzania potencjalnego klienta do decyzji.
 • Stosowania zaawansowanych technik zamykania sprzedaży.


 
Tematy zajęć:

 • Doprowadzanie klienta do decyzji
 • Sprowadzanie do absurdu Pytanie drugorzędne
 • Podsumowanie pytań
 • Metoda odkładania -„Muszę najpierw porozmawiać z …”
 • Metoda odkładania - „Muszę to sobie przemyśleć”
   

Metoda szkolenia:
Dyskusja kierowana, wykład, ćwiczenia warsztatowe.