Uwarunkowania osiągania sukcesu

TEMAT 1:


„KOMUNIKACJA – JAK SKUTECZNIE SŁUCHAĆ ABY ZROZUMIEĆ ROZMÓWCĘ ?” 

 
                 
Cele szkolenia:
Po ukończeniu sesji uczestnicy powinni posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Zrozumienia klucza do dobrej komunikacji i  wykorzystania  wskazówek dotyczących lepszego słuchania.
 • Wykorzystania trzech elementów komunikacji twarzą w twarz.
 • Poznania wagi poszczególnych dróg rozumienia, o co chodzi rozmówcy w komunikacji twarzą w twarz.
 • Poznania i przyjmowania postaw wykazujących pewność siebie, uwagę, przyjaźń i ich przeciwieństwa: brak pewności, znudzenie i wrogość.
 • Wyrażania swoich uczuć głosem i językiem ciała.

 

Tematy zajęć:

 • Klucz do dobrej komunikacji
 • Sposoby poprawienia umiejętności słuchania
 • Komunikacja twarzą w twarz
 • Język ciała
 • Aranżowanie wrażenia formalności lub nieformalności sytuacji.


 
Metoda szkolenia:
Dyskusja kierowana, wykład, ćwiczenia warsztatowe.


 

TEMAT 2: 


„JAK WYPRACOWAĆ SOBIE KONKRETNY CEL I NADAĆ KIERUNEK NASZEMU ŻYCIU ZAWODOWEMU ?”

 
Cele szkolenia:

Po ukończeniu sesji uczestnicy powinni posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Określenia czym jest strach.
 • Poznania powodów, dla których ludzie nie stawiają sobie celów.
 • Planowania celów poprzez nauczenie się siedmiu kroków ustalania celów.
 • Wprowadzenia w życie kroków prowadzących do zostania człowiekiem bardziej konkretnym.

 
Tematy zajęć:

 • Definicja strachu.
 • Dlaczego ludzie nie ustalają sobie celów?
 • Obszary, których dotyczy ustalanie celów.
 • Siedem kroków ustalania celów.
 • Etapy osiągania celu.
 • Jak zostać człowiekiem bardziej konkretnym?

 
Metoda szkolenia:
Dyskusja kierowana, wykład, ćwiczenia warsztatowe.
 

 

TEMAT 3:


„JAK WYKORZYSTAĆ WŁASNY POTENCJAŁ? – POTĘGA POZYTYWNEGO MYŚLENIA”


             
Cele szkolenia:
Po ukończeniu sesji uczestnicy powinni posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Rozpoznawania przyczyn niepowodzeń w biznesie.
 • „Programowania się” tak, aby wykorzystać maksymalnie tkwiący w nich potencjał.
   

Tematy zajęć:

 • Niepowodzenia biznesu.
 • Wytyczanie celów do osiągnięcia a przeszkody.
 • Zjawisko „programowania się „ ludzi.
 • Negatywne Wpływy Innych Ludzi.
 • Metody pozytywnego „ładowania” umysłu.
 • Największy przywilej sprzedawcy.
 • Pragnienie sukcesu. 
   

 

Metoda szkolenia:
Dyskusja kierowana, wykład, ćwiczenia warsztatowe.