Varia

TEMAT 1:


„ZARZĄDZANIE PROJEKTEM”

Cele szkolenia:
Rozpoznanie i usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy i doświadczenia pracowników w realizacji projektów.
Pozyskanie i przećwiczenie rozszerzonej wiedzy na temat zarządzania projektami.

 

Tematy zajęć:

 • Zdefiniowanie projektu
 • 5 aspektów zarządzania projektem
 • Określanie celu
 • Zarządzanie zakresem
 • Zarządzanie czasem
 • Diagram Gannta
 • Zarządzanie organizacją
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Zarządzanie kosztami projektu
 • Cykl kontroli w projekcie
 • Komunikacja w zespole i wspólne podejmowanie decyzji
   

 

Metoda szkolenia:
Dyskusja kierowana, wykład, ćwiczenia warsztatowe.
 

TEMAT 2:


„BUDOWA ZESPOŁU - ETAPY POWSTAWANIA I ROLE W ZESPOLE”      

     

 
Cele szkolenia:    
Po ukończeniu sesji uczestnicy powinni posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Etapów powstawania zespołu.
 • Rozpoznawania roli odgrywanej przez poszczególnych pracowników w zespole.
   


Tematy zajęć:

 • Warunki istnienia zespołu
 • Etapy powstawania zespołu
 • Co ułatwia pracę zespołu
 • Co przeszkadza w pracy zespołu
 • Role zespołowe

 

Metoda szkolenia:
Dyskusja kierowana, wykład, ćwiczenia warsztatowe.
 
 

TEMAT 3: 


„BUDOWA ZESPOŁU – PRZYWÓDZTWO I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW”


        
Cele szkolenia:


Po ukończeniu sesji uczestnicy powinni posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

Po ukończeniu sesji uczestnicy powinni posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • Wyboru efektywnego stylu przewodzenia
 • Sposobów radzenia sobie z konfliktem

 

Tematy zajęć:

 • Style przewodzenia
 • Wybór efektywnego stylu przewodzenia
 • Asertywność i kooperatywność
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Wytyczanie celów i oceny pracowników

 
 
Metoda szkolenia:
Dyskusja kierowana, wykład, ćwiczenia warsztatowe.


 

TEMAT 4:


„MERCHANDISING –SKUTECZNA FORMA PROMOCJI PRODUKTU”      

    
 
Cele szkolenia:
Po ukończeniu sesji uczestnicy powinni posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Poznania co składa się na merchandising i czemu on służy.
 • Poznania 7 zasad merchandisingu.
   

Tematy zajęć:

 • Definicja merchandisingu
 • Siedem zasad merchandisingu
 • Kryteria jakości merchandisingu
 • Dominacja ekspozycji
 • Jak robić dobry merchandising
 • Kryteria efektywnego merchandisingu

 

Metoda szkolenia:
Dyskusja kierowana, wykład, ćwiczenia warsztatowe.