Zabezpieczanie ciągłości funcjonowania firmy
  • Analiza funkcjonującej struktury prawnej firmy
  • Stworzenie modelu struktury prawnej firmy dopasowanego do strategii firmy.
  • Określenie poziomu zagrożeń prawnych firmy.
  • Określenie poziomu zagrożeń finansowych firmy.
  • Stworzenie procedur opisujących proces postępowania w momencie nagłej śmierci właściciela, wspólnika czy wspólników.
  • Określenie potrzebnych narzędzi prawnych i finansowych do zabezpieczenia bieżącego działania firmy.


 
Wdrożenie ustalonej struktury prawnej i finansowej firmy:

  • Prezentacja przyjętych rozwiązań
  • Harmonogram wdrożenia
  • Okresowa kontrola funkcjonowania zabezpieczeń ciągłości firmy
  • Okresowa rewizja wprowadzonych rozwiązań