Zarządzanie Czasowe/Interim Management

Usługa Zarządzania Czasowego/Interim Management  to w wielu przypadkach najbardziej skuteczna forma szybkiej poprawy sytuacji przedsiębiorstwa lub efektywne wprowadzenie programu kompleksowych zmian. W ramach tej usługi delegujemy do Klienta, na czas realizacji zadania lub projektu, naszego menedżera z wieloletnim doświadczeniem i unikalnymi kompetencjami do wykonania projektu/ zadania. Nasz menedżer odpowiada bezpośrednio za osiągnięcie określonych celów lub realizację projektu do czasu ich zrealizowania. Zadanie/projekt jest zakończony gdy w miejsce naszego menedżera zatrudniony jest nowy pracownik przejmujący obowiązki dyrektora/menedżera.

W ramach usługi Zarządzanie Czasowe/Interim Management oferujemy:

  • Zarządzanie Czasowe bezpośrednio - do dyspozycji Klienta delegujemy naszego menedżera
  • Zarządzanie Czasowe pośrednio - Klient jest wspierany przez wyspecjalizowanego konsultanta Lu zespól konsultantów