Zarządzanie i motywacja pracowników działu sprzedaży

TEMAT 1:


„TRAINING ON THE JOB”


                 
Cele szkolenia:
Po ukończeniu sesji uczestnicy powinni posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Prowadzenia obserwacji pracy podwładnego w czasie wspólnej pracy.
 • Przeprowadzenia spontanicznej rozmowy instruktażowej, będącej bezpośrednią reakcją na konkretne sytuacje napotkane w czasie wspólnej pracy. 


Tematy zajęć:

 • Co to jest Training on the job?
 • Rodzaje wizyt handlowych.
 • Umiejętność prowadzenia obserwacji.
 • Struktura Training on the job.
 • System raportowania wyników Training on the job.
   

Metoda szkolenia:
Dyskusja kierowana, wykład, ćwiczenia warsztatowe.
 

 

TEMAT 2: 

„COACHING” 
        
 

         

Cele szkolenia:
Po ukończeniu sesji uczestnicy powinni posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Pomocy w podnoszeniu jakości pracy pracownika w bliższej i dalszej perspektywie.
 • Planowania i organizacji procesu coaching’owego.

Tematy zajęć:

 • Definicja coaching’u.
 • Warunki do przeprowadzenia coaching’u.es
 • Określenie kryteriów wykonania pracy.
 • Etapy rozmowy coaching’owej.
 • Obserwacja pracy podwładnego.
 • Praktyczne zastosowanie tabeli kryteriów coaching’owych.
 • Organizacja procesu coaching’owego.
 • Długofalowy plan rozwoju pracownika.
    
   

Metoda szkolenia:
Dyskusja kierowana, wykład, ćwiczenia warsztatowe.
 

 

TEMAT 3:

„ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE/SPRZEDAŻ PRZEZ CELE”

             
Cele szkolenia:
Po ukończeniu sesji uczestnicy powinni posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Stawiania i osiągania wspólnych celów w sprzedaży przez kierowników i ich podwładnych.
 • Tworzenia sformalizowanego zbioru procedur, określającego działania i analizującego postępy w dążeniu do osiągania wspólnych celów.

 

Tematy zajęć:

 • Cechy systemu Zarządzanie przez Cele ( Managment by Objectives ).
 • Wdrażanie strategii Zarządzania przez  Cele.
 • Główny cel systemu.
 • Zarządzanie przez Cele w dziale sprzedaży czyli Sprzedaż przez Cele ( Sales by Objectives ).
 • Motywacja a Sprzedaż przez Cele.
 • Planowanie celów sprzedaży.
 • Zalety systemu Sprzedaż przez Cele.
 • Wdrażanie systemu Sprzedaż przez Cele

 

Metoda szkolenia:
 Dyskusja kierowana, wykład, ćwiczenia warsztatowe.