Zarządzanie projektami

Zdefiniowanie wydzielonego projektu
A) Przygotowanie projektu:

 • Definicja projektu
 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Zarządzanie czasem projektu/ Diagram Gannta \
 • Zarządzanie ryzykiem projektu
 • Zarządzanie jakością projektu
 • Cykl kontroli projektu

 

 Proponowane projekty:

 • Zarządzanie kontraktowe podmiotem
 • System sprzedaży van –sellingowej
 • Organizacja systemu analitycznego
 • Organizacja systemu planowania i realizacji kosztów peracyjnych-proces budżetowania
 • Zarządzanie należnościami
 • Organizacja Działu Customer Service